Fiskehjeller Svolvær  mot Lillemolla
Fra Moloen i KabelvågMoloen JulaftenSola tilbake januar fra SvinøyaFiskehjeller Svolvær  mot LillemollaSvever over Lofoten3 søskenBrud