Sola tilbake januar fra Svinøya
martinFra Moloen i KabelvågMoloen JulaftenSola tilbake januar fra SvinøyaFiskehjeller Svolvær  mot LillemollaSvever over Lofoten3 søsken