Familie på tur
BølgerFra GrynerløkkaAkerselva Familie på turAkritektur oslo01.01.2011 oslooslo