fra strand ortland
rødt hvitt og blåttHøllaSvolværfra strand ortlandNordlys over Stokmarknes 1. MarsLofot Katedral.Delp