Stillhet
lofotfjellHjellerFra SvinøyaStillhetsola er tilbakeUnder Presten  mørketidRørvikstranda i vinterklær