Fra Svinøya
månen fra moloen i KabelvåglofotfjellHjellerFra SvinøyaStillhetsola er tilbakeUnder Presten  mørketid